Dataset for CDS BCL2L1 of organism all

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---------------------------------------------atgtctcagagcaac---cgggagctggtggttga
                                   tgc cacaaa------t-c--t---   a-a--a--------gtt
                                         a gg   gag-g-ta- gt   - -t -t a  caa---
                                                a catt ta        t  t  c   c cc 
                                                  ag                         aa 

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ctttctctcctacaagctttcccagaaaggatacagctggagtcagtttagtga-------------tg---tgGaa---
---ca-ta----t--a--c-------ggaac---cc-----a---c--ggagct             catataa--tgct
t a-- a-gtat- g-t gatt  ac-----cct--tatct-cgt-cc-----c             g-   ccaggcac
g   g - agc g     -  a     t  tg  taacctgcgtgaaacttaa-             a    --  -a a
    t    a        a  g        g     gg  c a     ac ct              -     t  c   

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-gagaac----------aGgACtGagg--------------------ccccagaa-gggactgaatcggagatggagacc
gccaggt         a--a-----ttgggggg     gccggggag--------g-aagag--g--a---g-a-c--t-
a-tt--a          g -  caga-cc  ac         a  ccgtgggagtt -----ag-ca-agc-g-a-tg-g
 ag- c-          c c  a cca     a             ttattttcga ct ga  tggcccttccctccaa
 t-c                     -                       a   tc   c tc  ca  ttac   ga  t

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
cccagtgccat---cAAtGGcaaccca--------------------------------tcctggcacctggcggacagc
-----------cgct--c--gtctttggtcaacgaccggaacggcacgagcgggggtcc----------c----------
gatgacatac ttt- g-  acg-g-c cg         cgta gggaga acta ctagatc  ggtg-cttcactgct
 g   gt tg gagg     ---g-gt a               a tc c      a  ct a  a at acgtctgc g
      c g  a  a     tgt a -                 t a            a  g     a ta a ga   

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
cccgc---ggtgaatgga--gcc-actggccacagcagcagtttggatgcccgggag---gtgatccccatggcagcagt
-----ccca---------  ---t---------------------------------   -------g-----a------
gatatgtt-ccaggc  g  t tccacctgggtgaggagctccgccgactggatcga   acaggt -tccat-ccaga 
 gacgag cagt  a     c   tggtcttc cca tagaggcaatg gt ta        tccg aag ca gatt  
  g     t ac        a   gtaaaaat      t  a at    aa  c        c     g  t  t  c  

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
gaagcaagcgctgagggaggcaggcgatgagtttgaactgcggtaccggcgggcattcagtgacctgacatcccagctcc
a--ag-g--a---c-a--ct-g-cga-c--------g---a-c--tacca-a--g-----c--t--ct-c--------g-
-cg--c-attt t-a-  -- -a---g-  a  c  -tat-t- t-----a-agc  t a-c -  --a-aaaac t tg
c tttt   c  cttt  ta tttac a         agc  a   gatt t  -     a     tc ggtg     - 
t  c g   -  a  c  a  c  t  g           a  t   t a  c  t           a  t gt     a 

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                             **                                                 
acatcACcccaGggACaGCaTAtCAgAGCTTtgAacagGTagTGaAtGAacTcTTccggGAtGGg---GTaAACTGGGGt
-------t--g-cc  g  gc c  a  t  ca gagc  ga  ggc  gg g  taac gc  a   acg        c
 t  a  - tcaat  t  c  g  c      c   ct  tt    g   t a     t     c     c        g
       g at -a  c  t     t           a  cc    a           a     t              a
       a  -                                                                     

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
CGcaTtGTGGcctTtTTctCcTTcGGcGGgGCacTgTGcGTgGAaaGcGTaGAcAAGGAgATGcaggtatTGGTgagtcG
a ag c  a gtc c  tg t  t  tc tatct c  ta ca gt tacgctg gaa tgc agtcagc tc agcca 
  g  a     ga g   a a     a  a  t  a     t        ta t         gcc cc     ttaa  
  t  g     a  a     g     g  c  g        a        c  a           a  t     cctg  
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                     *          
gATcGcagctTGGATGgCcactTAccTgaatgAcCAccTagAgCCtTGGATcCAggagaAcGGcGGcTGGGaca------
cg tatgaag     -atggtc--tt-agcca-gacta-tcgt ac   g tgcaagcc a  a  a   -tacgaacca
a     ctgc      --tcag  -- t--gc t--gt ca-c  a     g     t  t  t  t   c-gt      
t     tc a        a---     - g-- - ga- g- a  g     a     a  g         agtg      
                  - g            a  -  -                                --      

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------------------ctTTtGtggaacTcTatgggaacaAtgCaGCaGCcGAgagccGg---AagggcCagGAgcgc
cgccccttgtgtgtccgcgc--c-ctagga-t-tc--acggg-c--gt-tttac-agtga-a   ggatct-g---aact
                  -gc - -a--cg gc--aac--t-g-tgtatga tac-tct-c-   c--atat-a  --a-
                  a-a a  ct t- -    c-gta  aa c-a-- g  cc--ttt   - c--g  c   t-g
                   a     -c -  a       c-     -  c      -a   c     t  -       ta

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
tTcAaccgcTG-GtTccTgacgG------------GcatGactgTggccggcGtggtt-------------ctg-cTgGg
c-g-ggaaag- ac-gt--gtt-            tggc-gtcc-tcttact-gac-ctattcaggagacagcc g-c--
-g-g-a--g-t -act- t--ca            -at-c-gg- ---a-taa-cacg             t-a -c-at
act tt t-    - -a acga             ct-aa --t aaagt-g c--a-             - - t t c
 aa  -  t      a  c  -              -     a   tg- a-  tt               a   a a a

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ctca--------------cTctTcagtcggAaatga--------------------------------------------
ggtg              tata-tgccaac--gca-ctgtgaggaatattgatgaccctgtttttaaggaacctgtattt
t-gc              --gcag-tg--acg---caat ag                                      
aa-t                -- at--tt-gc atgtca t                                       
-  -                 g - aa  t     tg                                           

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ttcattctggctacccttgtggccccgcagtttcatagttttgttccaatttctcggcaaagaaaaacagcctgtgtgtt
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      1050         
....:....|....:....
                   
-------------------
tacttggcttaaaacctag
                   
                   
                   
© 1998-2018