Dataset for CDS BCL2L1 of organism Takifugu rubripes

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*****   * * ******** *****    ** **  **    *  ***** ** ** ** ** ** ****    ***  
ATGTC---TcAcAACAGAGAgCTGGT----CAtTTttTA----AggTACAAgCTgTCtCAgAGgAAtTACC----CAAtt
     gta a a        a     ggag  c  cc  tatt aa     a  c  c  a  a  c    cttt   cc

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *  **  ** * *  ****  * *   *   ***** ** ** * *    * * *  *          **  ***  **
tCtcTG--CTgAtAttAGAGgcTcCtggT---AGGACtGAtGG-GcAgtttGtAgCtcC----------GGtgCTTttAA
a aa  ga  c g cc    ca a aaa gga     a  g  a a aaga g a ca tcagttcaat  aa   cc  

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***  ***  * **                **** *  * *** *  ** ** ******       * **  * ** ** 
TGG--TGCtgGtCC----------------TGGAgCgtCtCCAtCcgCAgGT-CTGGCA-------TgGAtgCtGTgAAg
   cc   aa c  gcagcaggaacagggg    a ac c   g aa  a  g      acaagtc a  ga a  a  c

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* *** ** ****** * *   * ** ******  **  *   **   ** ***** *****   *   *****  ****
GcAGCtCTtCGGGACtCgGgcgAtGAgTTTGAGctGCtcTttgCTtgtGCtTTCAGtGACCTgtcCtccCAGCTcgACAT
 a   c  c      a a caa a  a      aa  ga aca  caa  a     c     cca aaa     ac    

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*** ** *  ** ******** ** *** ******* ***** ***** ** * *** ************** **  * *
CACtCCtGctACtGCTTACCAgAGtTTTgAGAATGTtATGGAtGAGGTgTTtAgGGAtGGAGTCAACTGGGGgCGggTtG
   c  a ac  a        a  c   a       g     c     a  c a   c              a  aa a 

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**** ** ***** ***** ** *  ** ******** ***** ********   *** *  *****  **** ***  *
TGGGgCTtTTTGCcTTTGGtGGtGttCTcTGTGTGGAgTGTGTtGAGAAGGAtgtGAGtCccCTGGTttGCCGgATTgtA
    a  a     a     c  g ca  a        a     c        gac   c aa     gg    c   ac 

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** ********  * ** ** **  * ** *** * ** *************************   * ** **  *  *
GAgTGGATGACcgTtTAtCTtGAtgAgCAtATTcAcCCgTGGATCCAGAGTCAAGGAGGATGGGtttGtTTtGCtgAgcT
  c        aa c  c  g  ca c  c   a a  a                         acc c  c  ga aa 

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ****** * ** ** ** *****  * ****** ***  ****   * ** *   *  * ****  **  **   *** 
tTTTGGGgAgGAtGCcGCgGCAGAggGgAGGAGAtCTCggGAGAgctTgAGtAgctGgcTgCTGGtgGGgtTGgggCTGg
c      c c  c  a  a     aa c      g   ac    aac c  a aag aa c    gc  aa  acc   c

       650       660       670       680       
....:....|....:....|....:....|....:....|....:..
     **  *     ****  * ***** ** * *****     ***
tggtgGGggTtttggTCGGgtCtTTCATcGTgAgGAAACtt---TGA
caaca  aa cgcaa    cg g     a  c a     acctg   
© 1998-2019