Dataset for CDS MCL-1 of organism Oreochromis niloticus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
atgaccaactttttgatgtcgaaaaggaaccagtgtaccttcatagactatcttcttcctcaaaatggagtcctggaggg

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
accaatgcactatggatcggggaaatcctctccgcagaatgccacaggctcctctaaagactctagcaacgggattgtgt

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ctaatggtacccccaaacggccgaacaacctcggggtaacctcaacaaacgggtatacaacaaaagctatccgggaccgg

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                               ************** **
---------------------------------------------------------------CTGGAGAGAGAAACtAA
gaggaagacggttcgttgccgagcaccccggagtatcatttggacggtgaatccgacgaggag              g  

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**** ******************* ** ************************************************* **
ACTCcTTATTCACAGTTTTTTGGGtGAtTTTACTGGACTTTCTCAGCCTCAACGAAAGGAAACCAAAGCACTAAAAAtGA
    a                   a  c                                                 c  

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**************************************** ************************ **************
TGAAAAGAGTTGTTGCGGACGTATTAGAAAAGCACAGATAtGCTTACAACGGAATGATTAATAAAtTGTCATTGGATGAA
                                        c                        c              

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*** * ** ***********         ******************** ******************************
AGAgAcGAgGATATGTCATT---------TGTAGCGAAGAGCCTCTTTGgAGACCACACGACCAACTGGGGTCGTATTGT
   c a  a           tgtcggtgc                    c                              

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****************** *********************************** ************* ********* *
CAGCTTTGTGGCCTTCGGgGCAGTGGTGTCTCAGCACCTGAAGGAAAAGGGCAGgGACAACTGCGTGGtGCTAGTGAGtC
                  a                                   a             c         c 

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***** *********** ************************** ****************************** ****
AAGAGgTTTCTGCATACtTGCTGTCTGAACAGCGAGACTGGATTgTCAAAAACAATGCATGGGATGGCTTTGTGGcGTTC
     a           c                          a                              a    

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ********************** *  ************************************ ****************
tTTCGAGTAGCAGACCCTGAGTCgAtgGTCAGGAACACACTCATGGCCTTTGCTGGATTTGCTtGTATTGGGGCAACACT
g                      c ca                                    g                

       810       820       830       
....:....|....:....|....:....|....:..
*** ***********                  ****
GGCcCTGTTGATCAG------------------GTGA
   a           gttctgggatgcattatt    
© 1998-2019