Dataset for CDS BCL-2-like of organism Loxodonta africana

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       **                                                                       
-------ATg-------------------------------------------------ggcgc-cgca-gg-ga-----
tatattc  -ttcgtcttcaagagaaacgcagtaatcggactcatcctttactcttggg-----c----t--a--ccccg
            a g                             a  c g    g  ca cg  ag  tg  g g    a
                                                                        c       
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                   * *       *      *                      *    *     **        
----cagctcatgacaaccGgGagct-gtGgttgacTtt-------------gtcggctAcaagCtgtcgCAggaggg-t
gcga---g-tcaactgtat t c-a-g-- aggacg accagctcctggaaaa--ca-- tggc c--gc  acg---c-
  ct t -g---cg cc      t- a    cc  a                -gg-- c       tgt    a a  t 
   g    c  g            t      aa                   c atc          a          a 
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                          *                                                     
acgtatgg------------gaagctGgcg--------------------------------------------------
---at---agtcagtttagtcggttg agcaagctagggctggggcctcggggggcgctgcctcggcggtggtgctctct
 ta--g t             tt g   a  gaa   ca c c c  c c aa c a  caag cca agc aca  c c
   g                                                                            
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                *  *       * *                           *      
------------------ccgg--c--gacacCcgGccgttgcCgCtccgg---------------------gCtgcc--
tgtgcgctcgctgggccc----gg-ggt---t at aacccat c ggta-tgaatggagctactggccacaa --aagc
ac c cac aag ccaa  gatccaca g g  ta    a  g a aa -c                     - g -- g
                            c c           a                               a     
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
         *                                                     *      *         
cgggccgcgCggccggcgctcagc--gg------ctgtagtt-acc---c--tg-g--aggctGgcgacgAg---ttcga
tcatttatc aag-aat--c----ct--tgccac--------c---tgg-tt--c-cg---tc aaacta cttccctag
at  a  a    -a    t- ccagc t a a aaa cg cgttgtcaatccaaaagc a -a     g  -gg      
 a                a     a                 a   a         a                       
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        *  * *              **    *           *  *  *                           
g-------CgcTaCcggcgc-----gccTTcgctGa--tgtcgagcCagCtgCacgtgacccc------------aggca
aatcactg cg t ttcgagggccgaat  tttc -gc--g-a-ct ct cc gtc-c--t--ctttggagatgg---tt
cgc       a g  c   a       g   ag  cta  - -t-          - -g -g   g         t ag 
                           a        c   a cga          a                        
                                           c                                    

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*               *              *  *             **       * * ** *  *    *       
Ccgcccggcgacgct-TtgcgccggtggtggAggAgctcttccgggatGGggtg---AaCtGGgGgcGcattG-------
 aaggaatgagataca caacaaaccctcta ta aga----aaaagg  caccatt g c  a ca gtcg gaagcgg
 t  at cac         t t    aaaa      a  t-   cc  tc              ac          
       a                                g                                   
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  * *  * **         ** *               *            *     *   *           ** *  
-tGgCctTcTTtgcct--ttGGtGgtgttctgtgtgtggAg----------aGcgtcgAccgG---------gaGAtGtc
cc a tg t  ctagcggcc  g cgaccag---cagcc ataatttctccg tagaa aaa tcactaccctc  c ca
      a a   cta       a    ga   g a cta  a  cgg caa  g c    tt          c     gg
                                                            g                   
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*    *                     * *                               * * *              
GccccTggtgggcaagatcgcgctctgGaTg-ctgag------------------------TaCcTgaaggagcacctgg
 gtat tacaaaacgcgagcacgatgt t -a---gttggtcgctagagattatctctcgg t a tgtccgtagggcac
 a    a     tg at t ttacg a    taccc ca                           ac tacc   a  a
            g        a         g  a                                             
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
          ***         *  **                  *  **                              
ccgcct----GGAt-ccaggatAacGGa----------------gGctGGgtag-----a-g-c-ct------atgcgtg
ataatgccaa   caaagccgc gt  gcgggtctggggcggcca aa  -agaggttc-c-g-t--ttggtgggtta--
 gcgg             aacg     c                      a-- c acagtac ct gctac caa tgt
 a                   a                             c  a     a a    c   a     cc 
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                   *            
tacggggctctgggggac---ga-acggcctttg-----------------ctggacatc---gttgAagactgtgc---
ggt-taa-c--a---a--caa--c-t-a---c--ttggatttcttcgggaa------g-taaaagca ga-taa---caa
---c --t-tc-ttt-ggg ccgtg-a- t -cccgt  g g  c   a     ttt- -ccg-ca   -t---  t   
a    t ggga ccccc      g     g a  aa   a               ga      ta     c gc  a   
             a                                         c                        

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
----------------------------------------------ag--ggg-c--a-t-g-ggctttcatcactct-g
atctttatctcgagtaatggcccatgttttcagtgacgggataata--tt---g-tt-g-g-g-a--c----at-c--t-
                                            ccgacgttacgcggc tcta-gc-gtg -- -tcg 
                                                 c   a a  a c a ta g gc t   g a 
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
g-gccttt-tgg--------------------------------------------------------------------
-t---a-ac---ttaaccacttgaagagcgtaaaccaagaaagccgcatcgaaccattagcagaaagtatcacagatgtt
ag at-c-g atcgc a   cca                                                         
 a  a aca    c                                                                  
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ctcgtaaggacgaaaagggactggttagtcaaacaaagaggctgggatgggtttgtggagttcttccatgtagaggacct
                                                                              gg
                                                                                
                                                                                

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
agcaagtgacatcagaaatgtgctgctggcttttgcaggtgttgctggagtaggagctggtttggcatatctaataagat
caa g   g                                                                       
                                                                                
                                                                                

  
..
  
--
ag
  
  
  
© 1998-2019