Dataset for CDS BAX-like of Organism Sarcophilus harrisii

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****                       ***  *** *  * *  **    ******  **  **  * ** *   ***  
ATGGc----------------------TTCtcGGCgGgtGgGctGG----GTTCGA--CCgtTCctCtACtGccgAGGcg
    aggtcctgcggcgctcgtcagtg   ga   a ag a ac  aggt      gc  cc  ac c  c aaa   aa

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* **** *    *** *  *** * * *  **    **  **  *  ****      *  * ** **   * *  ***  
CtGGTGtCt---CAGgCtgAAGcGgTtTttCGgggcTAtgTC--CtgTCGCggttctCccGgGCcGGcctGtGctGGA--
 a    g ccta   a ca   a c g gc  aaaa  ca  tt aa    caccaa aa a  a  aaa g ag   ga

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
          ***  ***                  *****               ** **  * **      * ** **
----------GCAggCCCggg--------------tACAAG---------------GCgCCggCgCC------CgGGtGG
tgctgtcctt   aa   aaaaatggacaccctgcc     agctcagcagttact  c  aa a  acagaa a  g  

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      ********      * *  *  ** *** * *  *  *          * * **    **** ** *  * * *
g-----AGCTGGCC------GgGgtTtcCAtCATtCtCctGtgT---------tTtGgGGctgtGCTGgAGtAttTgCgG
accgac        atcatt a aa aa  g   c g ag ca aactcagaac g a  acaa    c  c ca c a 

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**** *     ****** *  ***                        *  ****** * ** *    ***** *     
CCCAcC-----CCGGAA-AttGCC------------------------TctGAGAGCtTgGTgAcggtCGCCTtC-----
    a gtgta      c cc   cggcagctcaacatctccctgcag ag      g c  c acaa     c ctggc

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    ***       * ** *     ** ** *  ******   *****  * *** *  **  ****  *  ******* 
---gGCC-------TcTTtGcgggcGGgATcAcgTGGGGCcggGTGGTgtCcCTG-TggGCttTGGCtgC-gGGCTGGC-
cgta   actcaga a  c aaaca  c  a ac      aaa     cg a   c ac  cg    aa gc       a

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
           * *   * **  * * ***      *****  ***  * *  * * *  ****   **     * * **
---------tgTgGgctGgGTgtGgCtGGCttcgtgGGCCA--TGGttCgCttCgTgGttGACTttcTG---ggAgAgTT
ctatatgttca c aag c  cc a a   gcaccc     tg   cc a ac a c cg    gca  ctcca c c  

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***     *  ******     * ** **    *  *** *******  *                     **  ***  
TGT----cAgcCGCTGG----gTtGCtCA----GcgCGGgGGCTGGGtgG---------------------ACttCATtt
   gcgga ca      tgaca g  c  agcg aa   a       ca cagccctggacctctccaaca  ac   ga

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ** **** ***          **  **  **  *     **** ***         *  * **    ** *  * ****
gGTgCGTGgTGA----------CAgtCTtgGGtcTggt--GCTCtTGG---------GtcGcTT----CAtTttCtGAAG
a  a    a   acaccgaccc  ac  cc  ga cactg    g   ccgccctct ca a  cggg  c ac c    

       730       740       750   
....:....|....:....|....:....|...
         *** * *  * *         ***
g--------TTCtTtCtgCtC---------TGA
accatcttc   g c aa c cccgagaga   
© 1998-2019