Dataset for CDS BAX-like of Organism Rattus norvegicus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
atgg----------------aggtgctgc---ggcgctcttcggt--t---------gcggagatcatggccgcttttga
----cctggtgcgggggtcc---------cgg-------------ct-cgctagatc---a---cagg--a-ttc--gct
    aagccgcacaa aa atctccgacg aac g gc ag aactc gaac     at -  g---- t-t--- c---
                                     a  c                         c             

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                          **  * *                                   *    *   *  
tc----gctcgcccacggacaag--gAGctGgTggctc-a-gcta-------------cac-ag--cgGgaacAcgtGag
a-agggtt--at----aat-g--ca-  ag a cttcgg-g----aagtttttacctc---t--gcga aggt aca ca
-   ca-- t--   g--- -ca     ga          a    cgt             c                 c
      ag                                                                        

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*    *        **  * **               ** *           * *   **  **              **
C--gtGgcttttgcGCagCcGCc-ct-ct-------cCCaGag--tg---cgCcTgccCCtaGAagccga--g-g-c-TG
 gc-c a-c--g-a  gc g  -t--c--ggagcgct  t gacg--cctaa a cta  ag  gcata-gc-a-t-c  
 ca g   -  - -         c  g  aa             a  gac   t                ca t   t  
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    *** *     **      **                                                        
gctcAGGtG--t-gGCaccgtgCT----c-c-t------------------ggacaacaacatggagttgcagagt----
tgag   c aa-tt  gattaa  gctg-g-t-gggagatgagctggagca-at-cgtcc--gc-tacat-g--agatga
         gg c    g           t a c     c  ta ta t g -- -----  -- ----- -  --    
                                                    cg t  g   c      c          

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ttgctgatgtggctacagactccc------------cctgagag-------gtcttcttccgtgtggccgctgacatgtt
g--gcccg-ca-a-g--c-tc---ctgcagtctgag--c-t-gtgactgat-c----c--gc------a-gcc----c--
- a-----a-- - -  -c--a              g - - --tg ct c -ac  -  --caa at- ---c  g-c 
      ga      t                         g  a        a       a           t       

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ttc--a-ggc-ggcttcaactggggccgggtggttgccct--t---ctttg-ttgcaatctggtgctgaaggccttgtgg
cg-ag-ca--aaata---ca------aa---a--gt----tt-cta-----cca-t-ca-g-tg---ccg--a-ca-c-c
--tta g-     --   --      --t  -  -- t  cc ggg     g--a-c-- - --c  ---t - --c-a-
a                 g                                      g     c    t   t       

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                         *     *
agtaatgtgcccg-gctgattaggcccgtcatgggctggacactgg---------------acttcctccgggAgcggcT
tcg-ca-c-t---a--aagcccaaa-aa------ttcatg-c----ttgactgcctggggg-----g-a--ca tacct 
---g--t- - t    --------- --c g  a------t-t   c   tat a a     a  t- - a-c  taaa 
c   g    a       tc  g            c   ct t                                      

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ggttgtctggattcaagagcggggtggctgggatggcgtcct---------------ttcctactttgggtcccgcacat
tcccac----c-c-ggagc-at-----a---acg-a-c----caagtgtgtggtcagca-ag--ccc--cat--c----c
 t----a   - -g-----a--     -   --- -a-c    g   t  c tag  -- -- t--- a---ta- t c-
 a   g        c c    a     t    t  c                     ac  c         gg       

       650       660       670       680       690       700       710       
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:..
                                                                             
ggtag-t-gtggcca--ttc------ttgggccgattcctga--gcc-cattcttc-tc--g--g---a-g-gatga
-----c-c-------tc---tgcagc----------------ct---t--------c--tt-tt-ccg-t-g-----
accgaacat  atgtcac t      g t ctgacg tg cgagcatgg c  ac a  cg aa aaagaaacc   
     t t       gg                         ta   a                     g t     
© 1998-2019