Dataset for CDS BAX-like of Organism Papio anubis

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    * **      *      * * *         * *  *                   *     *        *    
atggAtGGgtccggGgcgcggCcCaG----tc-caGgCggGag---gga---c-t---c-Gccc-tCcgcttctgAggag
---- c  cattac aaaaac t g gtct--c-c c aa gttgc---gag-t-gcc-t ataga tagcgaca -c--
     -  tg         t       gtc  g         acat   tgc c tga c     c  c        -  
                                                                                
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
c-ggt-acccgggacacagaggag-tttt----------gtttttgaccgccatcagcaggatca-----ggcggctgaa
-a---agt-at-a-g-tg-g-accg----ccgcagctac-c--catg--tt--------c--g-gagcag--aaaa--gg
 t   g-- -- -c- -- - ---c  c            -ac----gt-- ggg  tc-ata -c  gc  ----  --
          a     a  c ct                     c ca             c- t        t      
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
gggg-ag-cgcccctgctggccctggaccgggcgc---ct--------caggctgggagcaccatggggcaggtgggcgg
----g--c-a---ga----at--a-agatc--ta-gag--tgcccctg--aca-acctc-----a-a--------a-aca
   ccg at- g --  ct--  - -----ca--     gc   g gc t---c----- g  g- -ccg     - ---
              g    c       g   t c                 t  c  ga                t   c
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                             **          **  *  
gcagctcgcgctcatcggggacgacctggaccg--g-t-tgactcggagtt--ccagagcaTGct-c--ca-cTG--Cag
-tgta--aacag----t----t--aa-ca--a-ac-c-a-a--ata---c-tag----cgg  acg-ag--g-  ca ct
 ----  ----- c g-    -  -- -- t- gt a cc-g --- c -c  - gc a    g t gt  c        
 gt    ct               g                  c                                    
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*      **       **          **   **   *  **    * **                          * *
CcctcggCAgagactgCCt-------ccGA---GTcctTttCCgag-TgGCcgc--------------------cgaCaT
 tgagaa  ctctacc  cgtggtgaat  gag  atc ca  a--a t  atgcaggccagcagcaacacccatag c 
   c t       ga               tgc  t   gg       c  t                       c    
                                                                                
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 **   **   *   * ***    ****   ** ** *  *   *   *   * *  *    ****   *         *
gTT-tcTGaggGtggCaTCAactgGGGCcgtGTgGTgGccCtttTgtgCtttGgCtgC-cgtCTGGcccT---g-ccctG
c  t--  cca caa t   cgca    aag  t  c tt ccc cga ggc c aa gaaa    tgg caa-gatac 
   c     a  ---                     -      g a           g g          g a  g  
                                                                                
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*    **      * *                                                                
TgtacCAgggc--GcCcggactggtc----ccatcatgggctggat---ggacttcctccgggagcggctgttgg-----
 cagg  acatca g ttac---a--agaa--t--c-----ca-gcact----ccg--t--t-gt-----tcat-ctgca
         c        c a  -  cacg  -  -   a --c--ggg   g---g -  -a--acc  ----a     
                                c  g        c          t  g  c     a   gca      
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------gctggatccaagaccggggtggttgggtgggactcctc------g---------c--accttgg-c
acactgcatcgcct-g------gcgc-gaa---ca-c----ac-ccgc----aagtgtttggtcagca-ct-atc---g-
t        t   cc-   c t----g---c  -- -   a--t----t     ccc -         aagg---cacc 
                     g g a a        a    ctaatag          c          tc      aa 
                                                                      a         

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
aacgctc-cg------ggca----ccctgacca-tcttggtggct--------gtggttctcttcgccccgctt------
gct-gc-c--ttggct-c--gtgat-g-cca-ggcgcc--ccat-tcctgggg-ga--a--gac--g-ttct-ctggacc
---c-- attc     t-t ccct-a- --- -c----at----ac  caaata--ac-tc---gc-g-a-- -    t 
tt       a      c      gg    tg    t                  ct  g  t  t t  -t  g      
                                                          c       a             

       730       740       750       760  
....:....|....:....|....:....|....:....|..
                                          
-tctgtaagaagatggtctaa---------------------
a-ta-g-c--ttg-t-g-cg-attgcatgaccttatgtgtct
 g-ga-g-t --- -c-t--tca ct  tt            
 c - a  a       ag          a             
                                          
© 1998-2019