Dataset for CDS BOK of Organism Oreochromis niloticus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****** *  ****  * ** ** ********         *   ** *********** ** *  ***** ********
ATGGAGgTccTGCGcaGgTCtTCaGTGTTTGCtgcagaggtCctgGAtGTGTTTGACCGaTCaCtgACCGAgAAGGAGCT
      a gt    tc c  c  t        --------- tct  a           c  g cc     c        

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*** *****  * ** ** ******** ** *******  ** ***** ****    **** * ** ********  ***
GGTtTCCCAgtCtAAgGCgCTGTGCAGaGAcTACATCCtgTCgAGGCTcAACCagaaCGGGtTgGGaTGGTCCAAaaCTG
   g     ag c  a  a        g  a       ac  c     g    gtgc    a c  c        gc   

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* * *    *  ** * **    *   * ** *  **  ****   *** ** ** ** ** ********* ******  
AgCtCaattTttCTcCcTCgaacGcagCgCTaGctGAagTATCtatGGTgCTtCTcTGtCTtGGCGATGAGcTGGAGTgt
 a a ggac gg  g a  aggt gga a  g ga  ga    gtc   c  g  g  g  g         t      ac

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * *  **** * ***** * ***** ** ** ** ** *****  * ** **   ***** * **** ** ** ** **
aTaCagCCCAgTtTGTACaGgAACGTgGCgCGgCAaCTcAACATttCtGTtGCcatGGAGAaCaTGGTtTCgGAtGCcTT
c t gt    a g     c t     c  c  a  g  g     ca a  g  atc     g g    g  c  c  t  

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* * *  ** **  **** ********                                    ***  * ******** *
CaTcGgcGTaGCaaCAGAgATTTTCTCa---------------------------------acAGGcaTaACATGGGGtA
 c a ct  c  tg    c        ccgtaaagccagcaggtcccatcttgggcctcacgt   tg g        a 

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******* *** ******* ** ** ****** **** ************ * ** ** ***** ** *  ** ** * *
AGGTGGTgTCCaTGTACGCgGTaGCtGGAGCCcTGGCaGTGGACTGTGTCaGaCAaGGcCATCCgGCcAcaGTgCAcAtC
       t   t       t  g  g      t    g            c c  t  t     a  a tg  c  t c 

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * ** *** *  ****  *************   **** ** ***** * ** *   * ***** ********  * **
tTaGTgGACaGtcTGGGacAGTTTGTCCGCAAattCCTGgTTcCCTGGcTgAAgAgacGgGGAGGaTGGGTGGAgaTcAC
a t  c   t ca    gg             gag    a  t     t a  a aga a     c        tg a  

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*** ** ***** *  *  **        *** * * *        ********   ** **  *     ** *     *
AAAaTGtGTGGTaAagAagGA--------TCTtTcCcCtgaagaaaACTGGCTGtccTCcGCctTtgagtCCcTcaagtA
   g  c     g gc ct  cccaaact   g t t --------        gtg  t  tg ctgtg  t tggac 

       650       660       670       680       
....:....|....:....|....:....|....:....|....:..
** *** *  **   * ** ***  ** *     **       ****
CTtCCTcAccAC---CaTG-TACgtCTaCattatGAaggagccGTGA
  a   g ag  ggt g  c   ac  c tccgc  gaa----    
© 1998-2019