Dataset for CDS BAX-like of Organism Monodelphis domestica

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****                          *  ***   *****     *               * **       ** *
ATGGa-gg-tc-g--g-gc--c------ttCgaGGCggaGGTGAtctggGtg---g-cc--tc--CcACtggctagGAgC
    cc--t--t-gg-c--tg-tcggtgcg tc   --g     aggaa gtttt-c--gc--tt t  cacagca  a 
        c  c ca a  ac                         c     cga a  ca  ac    a a a      

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   *         * *   **      *    *     *   ** *   ***       *  *                 
aggTgtcccg---GaCcgaAGccgt-cTg--cCgggggTataTCcActaCCGgctcgtcCgaG----------tg--gg-
tca cgtgaaaga g tag  ag--tt -gtg aaaac tcg  t ggc   cgcgcga ag agcaggaaac--gg--g
     a                   g   cg      a                a aa                 ac  a

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        **   * *  *  *           *        *  *    *  *    **             * *  * 
g-------CCgtgCtGgtCctGag---------CtaccccgaGggCtcggCccCgccgCCt---g------ggAgCagGc
-ggtgtgt  cgc a cc tg gaatggatacc acaatgag ac aaaa ag aata  -tgc-accccg-a c ta t
 aagcccc   a      a                       a                gca      a         

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**      **     * * * *    * ***** *  * * *                      *  *   ***    * 
GG---t-gCCgacagCcTgCtGtggaTcGGGGAtG--AgCtGg-gta--t--g-c-ca---t--AcgGcaaCATggtgCt
  cgg-ta  aggtt t t g c-cc g     c ac t a tc---gg-ct-g-t--gcg-tt ac g--   tcct g
  a   g             c a                    a   ca aa a c  aaa cc  a         a  a

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 **   *     * **                      ***** *   *   *          *    * **  *     
tCAgttGaagatCtCCc--------------gtgg-gaCCGACtCctcCctgGag---ttc--Cc--gTgGCctCcgaga
g  tcg ctccc g  gtgcagtctgagagt----t--     g tgt tgt --ttg---tt agga c  ag gcgcc
c   a        a   ca                a       a  c   a    gac   ac  aa      a  a   

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* **       ** *     ***  *** *     **** *  *  **      ** *  *   * ***   *       
TgTTtgcgggtGGgA---tcAACtgGGGgCgagtgGTGGcC--CttCTatgcttTGgCagCa-gGcTGGcacT--agacg
 c  ctacacc  c act-t   at   c ag--a    t tt cg  gg--cg  c ta cga t   tgg cagcgtt
       a aa  a                           cc                                     

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *    * *  *  *   ** *     **  **      * *    **        ** **  *     *         *
tTttgcAgCagGgcC-g-CCgGc--ccTGgtCCgaaccaTgGtggaCTgtgtggtaGAtTTctTgcgcgAtc----cgcT
g gata c ga ct t-a  a attga  ag  ac---g c ctcg  tgccccgt  g  tg aatac gaactggat 
c              a                        a        ca   c       a     a a         

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*    *  *  *  * **      **  *   **  * * *                 **  **      *   * *   
GctcaCttGgtT--CcAGaatcggGGtgGgtgGGcaGgCcT---c-------------CAccAA-----cT-t-TgGtag
 gcgg cg ac gc a  ggggaa  ct cgt  ac c a gct-ttttacttcggga  tg  caactg g-g t cgc
          a         a      a       a   caa cc                        a c      

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   *****                      ** ***  *   **  *         * ****                  
acaGTGACc----------atc-------tTCgTGGctGtcgTCctCa--tt-g-cCgCTTCctga-----a--tt----
gtg     accagccttcg---gcactggg  t   gc ggc  tg -gc--t-tt a    t---tgggc-tc--cttt
                             c         c a          c g           accca ga      

       730       740      
....:....|....:....|....:.
  * * *   *               
--CtTgCtacCtggaagatg------
gt c c cgt atag-----tcctag
     a a            a     
© 1998-2019