Dataset for CDS BAX-like of Organism Homo sapiens

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
atggAcGGgtccggggagcagcccag--------aggcggg-g-----------------gccc--c----tctgaggag
-----t--c-t-----caag------gtcctccc-------a-tgcggagagcctgccct----gt-tgct---------
     -  -g-t c  ----ctt g    t  g t cgaa gtcat   cgc t tgatc  tg a cagcgaca  c  
        t          t              c                              c    a         
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
c-ggt-g--------a-a------------------------gagg-g-t-tt-cgc--c-gggtttcatccaGc---ct
-a---a-cccaggac-c-gcgctgggccgggagtacgtgcac----a-g-t--c---ag-tac----tt-a-c-ggctaa
atca ga      ct gg  a  a                  cc cg cccc tt  tt a--c cc-ca-g- -  g-c
                a                                 g  g   gc g  t    - g       t-
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
cgAgcagg----gcgaat-ggggggggaggcacccgagctggccc-----tggacccggtgcctcaggatgcgtgcacca
tc------aaca------t--------------------c-----agaga---t-a-ct-a------c-ac-tac--g--
--   gt      gaggcgaaaaa atg ctg   ct  -tat  ctg g   - -t--g- t  tt- --t--- g-gg
a                 c t     c        tc                c g t        a  g          
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------aGcagcTGggcgagtagctcgagctcatcggggacgacctcgaccg------tgactcgg-agctgcagagcat
ccatggg-a--g--a-acg-cgt---accag------------aa-ga--a-acgcta-a--ata-c--t-c----cg--
tgc  c- -gc-  - ---t---  g-----g   c tcc ag-- -- t-  gaacg -g ---t   - -  c --  
      t    t        g         a             g at              g             t   
                                                              c                 

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
gat--------TGCcGcCgtgGaCagaGactcCCcctGa---GTcttTttCCgag-TgGCagc-----------------
-t-gcagcacc---a-t-cac-g-tct-gagg--tac-cgag--acc-ca--a--a-t--cagcaggccagcagcaacac
 -     tct    - - tga c --- -t-a tg-- -   c t-- -g t-    -  ---                 
                  --- -      - -  -         -   g-          t                   
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
tgaCAtgtTtTctGacgGcaactTCAacTGGGGCcggGTtGTcGccCtTtTctaCtttGgCagC-aaaCTgGtgcTcaAg
-----gcc-g-t---ga-tgg-a----t--------t--g--g--t---c-ggg-ggc-c-ta-gcgt----cc--ac-c
cc   --- - -a c-- --- -   c-      aa-  -  - t- c - a-- ---a- c-  g--  a --g -- -
         c     a           g           a         g -ct cc    -   -tg        gg  
                           a                                       c            

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
gccct--g---------gcc-g--ctg-tc-gaaCCatCaTgggCtGg-----------a--cattgga----cttccTc
-t-t-gt-caccaaggt---g-aa---a--a--g--cg-g---c---actggcttcctaggc--ggt--acct-ccg--t
t-t- cc gcaggctca   t cca  gctcat-at--g- ta- c -           -tttg---cc    t---g -
 g g  a    a  c     a        gt c   g      a   c            c   c ca       gta  
                                           t                                    

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
cgggagcggct-ttgggctggatc----Caagaccagggtggttg-----------------------------------
--t-gt--a--g-cat---ac---actg--ttg--c--tg-a---ggtgctgctcctggccgagtcactgaagcgactga
t -a-- a-gacc--- tc--cagga t g---g -t -- -a c  g aga c   caa                    
    c     g   t   a  g tc  a cga a gc  c                                        
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------------------------c-----cacttaggggtgcccgcgtggcagaccgtg---------------a----
tgtccctgtctccaggacggcctc-tctcct--agta--ac-g-taga--a---c--tgaacttccgctcccactgggca
                   a  ga ggatg-ct-c--ct-- -g----gc- ca-a c--g c           c- ctg
                       g ctca    c-c ac a ttgt  ct    g  -  c              t   c
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------ccatcctgg------------------------------tgctgggggtgctcactgt----ctctctcaccat
atggtc-----t-taccccccgccactcctctgggaccctggacg--gc--ta--t--gggc-cggtt--gatggg---g
g   ctg gct-c--                           g cat--tt--cc-g ---- -a ggtg------t g-
      a    aa c                                   ca  a   tc a a   c c c   t  c 
                                                                           c    

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
cttga----agaagatg--------------------------ggcTGA-------------------------------
t-g-tggtac-------tggtctataatgcgttttccttcaaatca---ggcccccagctgccttggactgtgtttttcc
-c-c-tacc-tcg   t                      acgt---                                  
g   c                                      at                                   
                                                                                

       
....:..
       
-------
tccataa
       
       
       
© 1998-2019