Dataset for CDS BAX-like of Organism Crassostrea gigas

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****  **                                                                        
ATGGctGA------------------------------------------------------------------------
    ag  aagcaaaaaaacggagttggagatccatagggagatgatgacactgttatcacatcttagggaaaataagac

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                           **  *** * *  ** **   
-----------------------------------------------------------TTtgCAAgAtCttGGcAC---
cagagttcgcaagaaagtacctatggcccaaacatcaaagcaagaaatcaaagctgacg  ca   a c cc  a  aat

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                              *** ** **   **     *** ***** *****
----------------------------------------------ACCcACtGGtttTCcgctgGAAtATGTT-GAGAA
tcctaaagaaacaacaactgaacgatgatgaagaggaaggtgcaat   a  a  acc  aaaga   g     c     

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  ** * **   ***                                              *****              
ttTGgCtGAgctTTA----------------------------------------------CGTTGt-------------
ag  a a  aac   tcgatcaggcagcacaaacacatcttgggaagaatacgagtgcctt     cgaggcaggatgcc

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ggagcaaagtcatcaagtccattcccacttgttctaatcgatctcccaccgacgatacgactaatttcactttcattgat

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                    *** **** ***                
----------------------------------------------------ATAgGAGAtGAG----------------
gagtatgaacatgacgttgaacgttctcataaggaccactcagaaagtgtca   a    g   acgttgttcaaaatgt

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                    ***     ** ***** **                         
------------------------------------CTA----gATgGAAATgAAt------------------------
tcacacccacaaaattagtcacgttgaacaacataa   cacca  a     a  ccgggaatgttgatggagagtgaag

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                         *** ** ****       * **   **  ** ****                 **
-------------------------AAAtTCtGAACctg---gTtGAgcgAGtcACtCCAA-----------------GT
tgtgggagtgtaaagatttggctgg   g  a    acaagca g  caa  ga  c    catcagggagacaatgc  

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ***  **** *** *                                                                
gCAAgcCATGcAACtTt---------------------------------------------------------------
c   aa    a   a caggacggactagctctgaaaaagaccgtctgtacactgcagttgcagagaagttggcacacat

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      *  * **  *** *  ***    * ****** **                                        
------CttCtATgtGGCcAccAGTttctTtTCTGATgGT----------------------------------------
tgggga ca a  aa   a aa   ccac g      a  accagaagctccgtggataacactgcgactaggagagcta

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                          * **     *******      
----------------------------------------------------------GtTT-----ACAACTG------
gtgccagaaccccaaacctaccgggagtggacgaaagaggcagtgatggattgacagc c  gaaag       attgac

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       * * ** * ***** *** ***  ***                 ** * *  **** * *    ***** ** 
-------GgGcAGtGtGGGAT-TCTtTTCtgCTT-----------------TGtCtAggAAATtGtAgtgcAGGCCtTGt
tctctaa a a  a g     g   a   aa   aaattatctccgaacgc  c a ca    g c aaaa     a  a

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   ***                                                                  *  *  **
gtcAAA------------------------------------------------------------------TttAttTG
aca   ggttccaggaagtggtcgacaaaaagaccggtcctggcaacagctgggaccatattgccgccgtgt ca cc  

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* **            * ** *                   ** ****  ****    * **     * ** ********
AtCAgg---------tCtATgG-------------------TGcACTG--GGTGgtggAtTTtgtcgCgGAcTACGTGGC
 c  aaaaagttgtca c  a cgggagtgggcagagccgt  a    ca    aaaa c  gacaa a  a        

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**              *****  * ****  ** ** **** **                                    
CGgt------------TGGATtgTgGATCggGGtGGtTGGGgTG------------------------------------
  acaagtttgccaca     ca a    aa  g  a    a  atcttggacagatggcttactgggacggtggttcgg

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                        ** *** *                
--------------------------------------------------------CCcTCAtA----------------
ggacacggggagggggaagggtccctccttcctcagacgtccgccagatcccctct  a   g acaaatgacgcccgac

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
actgaggagaatgtcattgatgaggcggaggacgtgatcaggaactttatatttgagagttatcagcatcaacttgttga

      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      * * *** ***        ***** ***                                              
------GgAtACTtTGGg-------ACCCCtCAG----------------------------------------------
ggaggt a c   c   attccacc     a   gtcccagagctgtgtgccttcacgtccgatcccatgagtcgagctt

      1450      1460      1470      1480      1490      1500      1510      1520
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                             ***
-----------------------------------------------------------------------------AAT
cacaagttggtcggcagctggctaggattggagatgacataaataggcgatatgccgatgaattcaaagacatgatt   

      1530      1540      1550      1560      1570      1580      1590      1600
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**                                 ***   ****** * *                             
CA---------------------------------GTTtttTGGAGTtGtCg----------------------------
  gctgaatgtgaatgaagatacggcttatgaagt   cgc      c c aaaaagttgtttgcagatgaaataaactg

      1610      1620      1630      1640      1650      1660      1670      1680
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                    * * ****  **               *
----------------------------------------------------GtCtAGGAgtAA---------------C
ggggcgggtggcagctttaatgtgcctagcgtaccgtatcaccatgactgtt c a    aa  gccaaaaagttcgct 

      1690      1700      1710      1720      1730      1740      1750      1760
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****  **  ** *                                                                  
AGTTtgTGctGGtC------------------------------------------------------------------
    ca  aa  c attgtcagtcatgttgttcgattcatcaaagagaaaatagccgggtggattgcaagtcaaggggga

      1770      1780      1790      1800      1810      1820      1830      1840
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                    *******                           ***  * ** 
------------------------------------TTTACCTt--------------------------TGGcgGgCAt
tggagtgcagccctccagtattccccctccatgagt       ccctctccattgttgtggggtcgtgcg   aa c  c

      1850      1860      1870    
....:....|....:....|....:....|....
*                    ****      * *
T--------------------CAAA------TgA
 gctgctgtgttctacttcag    aagagt a 
© 1998-2019