Dataset for CDS BAX-like of Organism Cavia porcellus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                     ****  * **   ***   ** **        ****  * **   * ** *        
---------------------ATGGggTtAGgtgAAG--tCAgGT--------GGAGgtCtGCgtgGgGGtC--------
gtgagaatcaggttggtggca    ca c  acc   gcc  a  cctctccg    ag a  cga a  c tccccgct

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
         ** **  ***   * * **  **  *  *  ** *  **     * ****       *******       
-------gtGGgGCcgCAGgtgGtCtGG--CAtgGggGctGTtTttCAgtgctAtGTGTgt-----CCACCAG-------
gtctgagaa  a  ac   cca c c  ga  cc aa aa  c cc  cacac c    accatcg       caggata

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
             *** ** *   ** * **  **    * ** ** **        *** * *** *         ***
-------------GGGcCGgG---CTgGgGCggATt---CtGCtCAgTG--------TGTcCcGCAcC---------GTG
gaggagggacaca   a  a tac  c a  ac  ccta g  c  c  ctgcttcc   a a   a ctgacccag   

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* * ********  ****         ** *** *       ** *  **   * **** *** *    * ****     
GgCtGCCAGCTGgcCATC--------gTCgGAGcCtgtgttgACtGgtGC---TcTGGCtGTGgC----AgGCCAtg---
 c c        ca    tccctgcaa  a   a gacagca  c ac  gtt a    a   a attg a    catct

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   ******  *** * ** ** * *    *    ***   **  * *  ** *  *   * ***  * **** *  * *
tttCAGCAG--GCAtCcCAtGGgGgAcggtG----CCCtgtACttGtT--CTgCggGgttGgCTGtgGcCTGTtTgcGcC
ccc      ct   g a  c  c c aaac gtgt   ccg  cc g gg  a aa acc c   ca a    g aa a 

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *****  ****      * ***      * *  *** * * * ** **** *    *  ***      **   *   **
cGGCCCcgCCTG-----gCgTGG------TtCttGCCtTgGtCtACtGCCTgGgggtGttTGT------GCggcAgggCC
a     aa    gggccc a   tggctc c ag   c c g g  c    a ccca ca   ctacca  aaa cac  

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** **  **  ***                       ** * ** **  * *        *** *** **  ** ** **
TGtCTggCTttCTG-----------------------CGgCgGCgTGgtGgA--------TGGtCCGgTG--TCgTGgAG
  g  ac  gg   ggcaaggtgaccaggcttgtagt  a a  a  cc c gttaaacg   a   a  ga  c  a  

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
         ** **** **** * *  *   ***       *** * **  ****   ****        * ** * ** 
---------TGtGTGG-CAGCcCtGgtCtggGCC-------TCCgCtCCctCTGGcttGTGGt-------TgCAgCtTTg
aaaggcggc  g    t    a c aa cca   ggaacct   a c  aa    acc    ccgcgctg a  a c  c

       650       660       670       680       690       700     
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:
* *  * ** **  **  ***                 *****   *   * *         ***
GgCgtT-TCcTGgtGG--GCC-----------------TTCTTtgtGttcTtG---------TGA
 c ac g  a  aa  cc   agtatgtgatacgaaga     caa cca c ccagagaga   
© 1998-2019