Dataset for CDS BAX-like of Organism Bos taurus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
atgga-gggtccggggcgcaacccaga----------------ggcggggggc---------ccaccagctctgaggagc
-----c----------a----------tttcgccggggaggtc----ac----ttgaccgct------c-------c--a
     t  tgttcc a-aatg t g tccc c   ccc  aa ttg -- cctc     c   gt   - gaga  -  -
        c          gc     g                a      a             c       c       

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   **      * *        *    *  **  *    *          *  *  * *   *  *  ** *      * 
tgaTG----aaGaC----agggGccctTttGCttCagggTtt--------CatC--CaGgatCgaGcaGGgCgaatggGg
-cg  gcccgg c accg--aa gttc cg  cg tact cgtttacggg ga tg t --- -c gt  c tctgct c
a-                           c   g       gc  ccc         a            gc    
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *             * ** ***     *     **      *** *       *  *     *  *  * * *     *
gG--------agagaCaCCcGAGctgggCttggaGCaggtgcCCCaGgatgcatC--CaccaaGaaGctGaGcGagtgtC
a ctgcgcct----g -  a   a---t gcctt  c-----   c a---tgg cg ctggt gg ga - t gcgtg 
           ct   g            a   c               cc         c       t   c cc  
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     **    * * *  ** **  *  *      * *                 *   **     ***   *   *   
tgaagCG----CaTcGgaGAtGAatTggA------CaG---------------taAcatGGagctgCAGaggAtgaT--c
cagtt  ccgt c g cg  c  gc ca gctgat c gcccagtgtctgctgcg tgc  cctgc   gtc acc gta
  cc                   ca                        a ca                cc      cc 
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    ***  * *      ****          **   ***        * *** *     * **   **   **    **
gcagCTGtgGaCa----cAGACtctccccg-aGAggtCTTtttccgagTgGCGgCtgaaaTgTTttcTGacgGCaactTC
---c   ca t gacagg    cgcggttact  ctc   cccggcta c   t ccggc c  ---  cga  g---  
          c           aa    g  c    a    a  aag      a  a c           a    gta  
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*  ******   ** **  * **      * * * *      ****   *     *   **    **      ** **  
AacTGGGGCcggGTtGTcgCcCTtttctaCtTtGcCagcaaaCTGGtgcTcaaggCcctGTgcacCAaggt--GCcCGag
 cg      aac  g  gt t  gcaggg g g g tcgggg    ccg ----- tgc  ctgg  ----ca  g  gc
           a                c       ga c c          g a  a         g cc       
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 **        * ** * * *         **     * **       *    **                     *** 
tTGatcaggacCaTCaTgGgCtggacattgGActtccTtCGagagcggC----TGctgggc---------------TGGa
c  gcgga--- t  g c a catgt----  gcctg g  tagcaca ttca  gcacctcgctccatcgcccgg   c
      c cg  c  c        c cgg      g     g                a                     
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*   *      ***** **                                                             
TccaGgaccagGGTGGtTGggtgggagctct------------------------------g--cttggg----------
 ggg cggagt     c  ----a--c----aaccccaccccattcccccactcctctggg-cc------cctttctgtg
   c a          a   ac -cc-tg                                 ga                
                        a   c                                                   

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
cccaccataggagtgcccccttccccattttggggtcatatgtctgatcaacccctgattcacagggtgcccaatgacct
                                                                                
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gtccatgacccttgacctccttgtgacctctgacctcctagtgacccctgacccgatgcctcgatgccctccctggtgcc
                                                                                
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tccctccaattcctctggaatccctcaagttctatgataatcctttaacttccccactcgtaggcccttgcccctacttg
                                                                                
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tgccctctgacccctccctgctccctcatgtgctggcccaggggctgccccttggctgagtcgctgaagtgcctgctgtc
                                                                                
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
          *  **    *  *                          *   **  **   *  *   ***   *    
-------c-aGgaCGgcctCctCtcctactttgggacacccacatggcaGacaGTgaCCat-CttTgtgGCTggaG----
cctatcc-c- tg  tggc ag ------------------------tg ctg  ag  gcg gc cca   ttg ccgc
        a            a  g  ccg  cctg g t gcaca   gc                           
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    *       * *    *     *      * ***                                           
----TgctcaccGcCtcgcTcaccaTctggaaGaAGAtgggctga-----------------------------------
ttcc ttagttg g ctct tgtgg ----cc g   g-------ggccatcaactgccttggactttttctgcataaat
      a  g a    a       c g t                                                   
                                                                                

      1130      1140      1150      1160      1170      1180   
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|...
                                                               
-------------------------------------------------tctt----t-ttga
tatggcatttttcaggggggtggggcggatttgggggccatggagtttt----actt-ta-a-
                                                     caag c- - 
                                                               
© 1998-2019