Dataset for CDS BOK of Organism Astyanax mexicanus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                       *****  **
a-gaa-----------------------------t-ttt-----agaagt---------------------ATGGAttTG
-t---gggcatggaggttctgcgtcgttcctcag-t---ttggt------gagaacctcaagatcctgaag     ag  
 g                                 g   gcacc      a                             

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * ** **    ** * *** ***** ** ** * ****** **  * ************* ***  ******** * * 
aTgGAtCGaggcCCgAgTGAgAAGGAgCTgGTtTtCCAGTCtAAgaTaCTGTGCAGAGACTtCATttACTCCAGGaTcAc
t t  g  ctct  c c   t     a  c  c c      c  ag t             a   cc        c g a
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* * *  **  **  *********** ***     * * * ****      * *** ***  * ** ** ** ** **  
CaGaGaaGGtcTCaaCTGGTCCAAAGtTGAatcgtCcCtGcCTGTaccagtTcCAGaCGGagCtCTtGGaGAtGTcTCca
 c g cc  aa  gg           c   ----c a g g    -----c g   g   gt g  g  g  g  g  at
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *********  * * ***** ***** ** *** **** *** ** * *** * *********   ** ****  ** 
tgGTGCTTCTAaaGcTtGGTGAtGAGCTgGAgTACaTGCGgCCGtATaTcTACaGgAACGTGGCGaagCAgCTCAgtATa
ca         tg t a     c     a  a   c    t   a  g g   c c         cgc  a    ac  t
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ***** *    ***** ******** ** ** ** **  * *****  * ** **  *****   **  * ********
tCGGTGtCtgtgGAGAGcGTGGTGTCgGAcGCtTTtCTctCtGTGGCgaCgGAgATccTCTCCctgGGgaTcACGTGGGG
a     g atca     t        t  t  c  c  gg a     ag a  a  at     aca  ag g        
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ********  *  * *  ** ***** ** * ********* ** ******** ** ***** ** ****** ***  *
aAAGGTGGTggCcaTcTttGCaGTAGCtGGgGgTCTGGCGGTgGAcTGTGTCCGgCAgGGTCAtCCaGCCATGaTACtcA
t        ct tc g ac  c     c  a c         a  t        a  c     c  c      g   at 
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**** ** *** ** **** ***** ***** ************ ***** * *****  ***********   ** ** 
CTATaGTgGACaGCcTGGGgGAGTTcGTCCGgAAGAGCCTGGTGcCCTGGcTgAAGAGgaGAGGAGGCTGGggaGAcATt
    t  a   t  a    c     t     c            t     t a     ac           act  t  c
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * ** ** **    * *  **** * *  * **** ** ** *** **   ** *  *  *  *****   ****    
tCaAAgTGtGTgacgAgCgtGGACaCtAcaCcTCCG-TCcCAtTGGaTGtctGCaGtaGtaTcaACCTGgagGCACgttg
a c  a  c  tgtc a ac    c c -g t    t  t  c   c  gtg  g cg cc gc     cgt    tacc
                                                                                

       650       660       670        
....:....|....:....|....:....|....:...
***** ** **    **** *** *      ***** *
TGAAGaCCaTGtacaTCTAcCTGaT------GAAGTaA
     g  g  gtgt    t   c gagaga     g 
                                      
© 1998-2018