Dataset for CDS classical BH3-containing proteins of organism Rhinopithecus roxellana

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**                                                                              
ATggcaaagcaaccttctgatgtaa---gttctgagtgtg----------------------------------------
  ----c------------------gcttcc-g----t--gaggggggtttgcctgggagatgatgtgttccttcccgct
   ttc-caac  gccag  g gc    ---taatac-c ac ta  cccg   c ca cggcccac cc aa       
    ag gcg                  c   -    ca t  a                                    
                                     a                                          

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      **                                                                        
-----aCCgagaaggtagac-----------------------------------------------aattgcagcCtgC
cggccg  tgatgaccg-gacagtgtcctgcggcctctgcgagcccggccgggggcccaacctgggggc-cc-gct-aa-
        c -g-c-g-c-g                              t  ctg   c  cccac--g--a--g -- 
        a  - - at  -                                             ca  caa t -  c 
               -                                                  t             

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                         * *    
gGa-----------gaggcct-------------------------------------------------cCcCaGCtca
c--tctgtttgccc-g-----acttgtgtgcccccaccgccccacccgccgtcaccgccgccctgtgggggtt t tcgg
a cgaca c tggaa-a a ct c cacc a                                  g   t    c  gt 
-           at ct                                                            aa 
t                                                                               

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                              *                                 
--------------------------------------------gaCctggGgcccctacctccct-----acagacaga
cttgggggtccccgcatcaggccctcagtctcacgcacggatgtat tccaac--t-g---c----gtcgg------gtc
gcat            a c ct tcgcca c cgc catcccc cg g t  - t- -gt -tg a gga gagcca-ag
agca            g           g                    a  a    acg  a    c        t  -
                                                           a                    

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
accacaaggtaatcccgaagacaatcacggag------------------------------------------------
ggttgct--agc-g----cc------------gatggagggagagcttggtattatcctgctgaatctgaggactctgaa
-------a ---c- gag--cgccg ggcc tc                                               
     tc  gctgt t cta      c                                                     
            aa a  g                                                             

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
aatcccagtgcaaggatgctcgcggaagcatcagcagggatgtctgccccagccactgactcagaagcccaactcgcaga
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----------tgaag-gg---gctgccctcacggg---cctcagggccc------------------ccgtggc--ttt
gaatgtaaagcc-g--g--aca-------cg----cagc-tg----a---gctggccccaccggccag--c----cc---
           -a-g t ttattgga gt--tgaa-taat--tgca-ag ttcattttgtat agggaag-c attggc 
              c a  g ccaa   ggagt   g t g actcct   g   ag ac a  a c  aaa t at   
                                          g                              c      

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
t----------------------------------------ccctgc-gtctcgatcctccagtg-gtatttctc-tttg
-gctaccagatccccgcttttcatctttatgagaagatcct------t-------------g-gag---g-----tg---
gatggtactgctgg taccgg t  c ctccctgcc gtt g tgcggcctctaccgggtg-c--ctg -gaggac-agt
cc cc   cc                               a  a ac   ggcgg aa      a c cacacg a aa
                                               a                   a  c         

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
acac---agacagg-----agcccagcacccatgagttgtgacaaatcaacacaaaccccaagtcctccttgccaggcct
ggctgggg----a-tgtgcg-------tg-gga-gt-gcc-gacg---tcag-gcc--gt--------tgg--agc----
----cta-cttc-tc cct-aat  aa--t-t-c--g---a----cct----t---tg-- gaaatgt---aa-c-tgag
   a a   cagc      t  g    c at-ca a   gcct  gg cgt  ttgga        cgg at t-t a  
                   c       g  acg             a          t         a   c gt     

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
tcaaccactatctcagtgc------------------aAtgg--------------ctt--ggaggat----------cc
----------------c-aggatgttcttacaagtttc-ga-ccgaactcgcgtgctcaaacc-a--ggcaggctgaa--
a ctgaggagcaa  c-a-                  t c-aa agca ttttcctgg-  --c-ag-atgtttgatttt
     tc g  gg  t  g                  g -c      t  cgcaa --c  a t   c a a gc gg  
                                     -            a                      aa     

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
tg-agat---cg-------gga--gatatggac---------------------atcggag--cagtttaacgctt--t-
--c----atg--aatcccc---gc----c----cgcccaagagttgcgctgcga-------acg--c---------ac-a
  tgcgctctta  a ttat gtactcc-ctctt ggttgcgtggctat cgtgtcgcagctg-ta-aggggctccttct
  act acgcgt     aga tctt gg tct   aag ca c       atctcgt t tgtac acc caa ggcg g
  g       a       t   a   a  a       a             a        a   g   a   t  ag   

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----gg-gg-t-------------gaataa-------------------------------------------------
tgcaa--a--t-gttttttctattga-tgggataccaagtagccgaagaacacccccaaatggttatcttacgactgttg
cagggtcgacgcacagccgtggcgt-t----tgcttggact gaatt gt tggaa ttggtaa ta  c t      ct
g  cc att a c cc ac c gcc cgc  ga ga ct   tg cg cg g a   ccccc g g              
          c         a  a   ca                      c                            

       970       980       990      
....:....|....:....|....:....|....:.
                                    
------------------------------------
cgttacattgtccgcctggtgtggagaatgcattga
 c gg   cc   a    a                 
                                    
                                    
© 1998-2019